Previous Post
iCanPlan
Next Post
ถุงยาง 2019

BKKHIVE.COM

เว็บแอปพลิเคชันให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถค้นหาหน่วยงาน, สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องได้

ร่วมงานกับ
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย

แพลตฟอร์ม
HTML5

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Website

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu