Previous Post
Bookstore Dash
Next Post
ACCS PCMC

Footpath Dangerush

สุดยอดอุปสรรคความท้าทายบนทางเท้าที่จะหาที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่นี่!
ควบคุมง่ายๆเพียงนิ้วเดียว หลบหลีกผู้คนที่จอแจ กองขยะที่ระเกะระกะ กับดักกระเบื้องร้าว น้ำขัง และอื่นๆอีกมากมาย ไปให้ไกลที่สุด อย่าให้อะไรมาหยุดการเดินทางของคุณได้

พัฒนาโดย
บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu