Previous Post
Science Kit: Water
Next Post
Harvest Day AR

Science Kit: Light

เกมแนว simulation นำเสนอการเรียนรู้เกี่ยวกับการหักเหและการสะท้อนของแสง

พัฒนาโดย
บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด

แพลตฟอร์ม
HTML5

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game, Application, Website, E-Learning

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu