5 สิ่งเสี่ยงเอดส์


สื่อแอนิเมชันนำเสนอความรู้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่เราไม่ควรมองข้าม

ลักษณะงาน

สร้างกราฟิกและแอนิเมชัน

ร่วมงานกับ

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย

แพลตฟอร์ม

หมวดหมู่

Animation

ผลงาน ในหมวดหมู่เดียวกัน

chevron_left
chevron_right
ProGaming

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด
522/222 อาคารสปีดเวย์ ชั้น 5 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© Copyright 2023 ProGaming Co. Ltd.

Gaming as a service

;