chevron_leftchevron_right

iCanPlan


แอปพลิเคชันสำหรับประเมินความสัมพันธ์/ความรุนแรงในชีวิตคู่และช่องทางการสืบค้นความช่วยเหลือ

ลักษณะงาน

พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

ร่วมงานกับ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์ม

หมวดหมู่

Application

ผลงาน ในหมวดหมู่เดียวกัน

chevron_left
chevron_right
ProGaming

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด
522/222 อาคารสปีดเวย์ ชั้น 5 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© Copyright 2023 ProGaming Co. Ltd.

Gaming as a service

;