chevron_leftchevron_right

Smart U Health


โปรแกรม SmartUHealth พัฒนาขึ้นภายใต้งานวิจัยเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันสุขภาพของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนกลุ่มนิสิตนักศึกษา”

ลักษณะงาน

พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

ร่วมงานกับ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์ม

หมวดหมู่

Application

ผลงาน ในหมวดหมู่เดียวกัน

chevron_left
chevron_right
ProGaming

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด
522/222 อาคารสปีดเวย์ ชั้น 5 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© Copyright 2023 ProGaming Co. Ltd.

Gaming as a service

;